APA Formatı Nedir?


APA formatı akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılan kaynak gösterme biçimlerinden birisidir. Bu nedenle APA formatı birçok bilim insanı tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. APA “ American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birliği)” kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir. Dünyadaki birçok bilimsel dergi ve yayınevi yazım kurallarında APA formatından yararlanılmasını istemektedir.
Temel APA Yazım Kuralları
– Metin satırlar arası 2 satır boşluk ile yazılmalıdır.
– Paragraflar soldan girintili olmalıdır.
– İlk sayfa kapak sayfasıdır.
– Makale içinde kitap ve film gibi adlar italik yazılmalıdır.
– Rakamlar yazı ile yazılmalıdır.
– Dipnot kullanıldığında ilgili sayfanın altında dipnot bilgilerine yer verilir.
– Metin içerisinde başlık ve alt başlık sistemi kullanılır.
– Alıntılama (Özgör, 1999, s.34) ve benzeri formlarda gerçekleştirilir.
– Aynı yazara ait birden fazla aynı tarihli kaynak kullanıldığında (Özgör, 1999a) ve (Özgör, 1999b) olarak belirtilir.
– Yazar sayısı 3 ve üzerinde ise ilk seferde tüm yazarlar sırayla yazılır sonrasında sadece ilk isim yazılır.
– İki yazarın olduğu durumlarda yazarların ikisi de sırayla belirtilir.
Bu örnekler uzatılabilir ve detaylı bilgi için APA’nın sitesini ziyaret edebilirsiniz.