Araştırma Yöntemi Belirleme ve Araştırma Modeli Oluşturma: Deneysel Çalışma Örneği


Yürütülecek tüm bilimsel araştırmaların araştırma yönteminin belirlenmesi o çalışmanın teorisinin ortaya konması ve araştırmanın başlangıcından bitişine kadar olan sürenin planlanması açısından önemlidir. Araştırma yöntemi belirleme, bazı çalışmalar için basit bir ilişki ile sınırlandırılabilme anlamına gelirken, bazı çalışmalar için çeşitli ileri analizlerin gerekli olduğu karmaşık araştırma modelleri demek olabilir.

Araştırmacılar, çalışmaları için doğru yöntemi ve modeli belirleme konusunda acele etmemelidir. Doğru yöntem ve model belirleme, ister çalışmanız bir tez projesi olsun ister sonucunda yayınlayacağınız bir araştırma, literatür taraması tamamlandıktan sonra yapılacak en önemli aşamadır. Keşif niteliğinde literatür taraması tamamlandıktan sonra çalışmanın teorisi ve araştırmacının soruları netleşmiş olur. Bu sürecin ardından çalışmanın nasıl ilerleyeceği yani hangi araştırma yönteminin ve araştırma modelinin kullanılacağı araştırmacı tarafından belirlenmelidir.

Araştırma yöntemine örnek olarak deneysel çalışma yöntemini verebiliriz. Bu araştırma yöntemi genelde kontrollü deneylerin yapıldığı ve bir veya birden fazla grubun değerlendirilerek analiz edilmesidir. Deneysel çalışmalarda araştırmacı olası tüm değişkenleri kontrol etmeye çalışır veya bu değişkenleri araştırmanın dışında tutmaya çalışır. Diğer bir deyişle çalışmanın bağımsız değişkenlerini değiştirerek veya belirleyerek bağımlı değişkendeki değişimleri gözlemler.

Araştırma yöntemi belirlendikten sonra araştırmacı tezinin, projesinin veya bağımsız araştırmasının modelini oluşturmalıdır. Araştırma modeli, araştırılan konunun derinliğine veya araştırmacının sorusuna ilişkin hipotezlerinin derinliğine bağlı olarak karmaşıklığı değişen bir araştırma haritası olarak adlandırılabilinir. Bu harita yani araştırma modeli, konuya hakim bir araştırmacı için yol gösterici ve söz konusu araştırmanın anlaşılması için önemlidir.

Araştırma modeli yürütülecek çalışmanın kaç bağımlı değişkeninin kaç bağımsız değişkeninin olduğunu gösteren bir tablo olarak rapor edilebilir. Tablo 1’de sigara kullanımı ve spor yapmanın kanser hastalığı geliştirme ile ilişkisinin incelendiği basit bir çalışmanın temel deneysel model simülasyonu gösterilmektedir.

Tablo 1. Günlük Sigara Kullanımı ve Günlük Spor Süresinin Kanser Hastalığı Geliştirme ile İlişkisi İçin Gerekli Deneğin Dağılımı

tez, proje, ödev, tez hazırlama, proje hazırlama, ödev hazırlama, yorum, tez danışmanlık merkezi, özel ders, mimari proje, tez yazan yerler, tez yazım merkezi, proje yaz, tez yaz, yüksek lisans tezi, doktora tezi, lisans tezi

Yukarıdaki Tablo 1’de de görüldüğü üzere her bir değişken dört ayrı alt seviyeye ayrılmış olup bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken ile ilişkisinin daha detaylı ve net bir şekilde ortaya konması amaçlanmıştır. Günlük Sigara kullanımı: Yok (hiç sigara kullanılmaması), 10 Adet (günde 10 adet sigara kullanılması), 20 Adet (günde 20 sigara kullanılması), 30 Adet (günde 30 adet sigara kullanılması) olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, Günlük Spor Süresi: Yok (hiç spor yapılmaması), 1 Saat (günde 1 saat spor yapılması), 2 Saat (günde 2 saat spor yapılması), 3 saat (günde 3 saat spor yapılması) olarak tanımlanmıştır. Bağımlı değişkenin ölçümlerinin yapılacağı deneklerin dağılımın gösterildiği kısımda her bir koşul için (ör: 1 saat spor yapan ve 10 adet sigara içen denekler) 30 adet denek kullanılacaktır. 16 koşul olduğundan ve her bir koşulda 30 adet denek yer alacağından dolayı toplam 480 deneğe ilişkin ölçüm gerçekleşecektir.

Yapılacak çalışmaya ilişkin elde edilecek detaylı sonuçlar ışığında spor süresinin değişiminin ve sigara kullanım miktarının değişiminin kanser hastalığı geliştirme ile ilişkisi hakkında sonuçlara ulaşılacaktır. Böylece, “Sigara kullanımındaki artış kansere sebep oluyor mu?”, “Ne kadar spor yapılırsa kanser hastalığı geliştirme o kadar azalır?” gibi sorulara cevap bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Bilimsel Araştırma, Araştırma Yöntemi, Teori, Karmaşık Araştırma Modelleri, Araştırmacı, Tez, Proje, Yayın, Literatür Taraması, Araştırma Modeli, Deneysel Çalışma Yöntemi, Kontrollü Deney, Analiz, Değişken, Bağımlı Değişken, Bağımsız Değişken, Gözlem, Hipotez, Tablo, Rapor, Ölçüm, Deneklerin Dağılımı, Denek.

CASE Danışmanlık bünyesinde hizmet veren EDUCASE Akademik Danışmanlık Merkezi Tez Proje Destek Ekibi olarak, tez, proje, ödev, mimari proje, yazılım ve programlama, AR-GE projesi ve özel ders konularında hizmet vermekteyiz. Tez konusunda lisans tezi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, bitirme tezi üzerinden tez araştırma, tez hazırlama, tez danışmanlığı, tez yazımı, sunum hazırlama, istatistiksel analiz, anket hazırlama ve anket tasarımı, literatür tarama, editing, çeviri, özet hazırlama, veri analizi, deney ve yöntem dizaynı oluşturma, SPSS analizi, sonuç yazımı ve yorumlama, ölçek geliştirme, vaka incelemeleri (case study) desteği sağlamaktayız. Proje konusunda lisans projesi, yüksek lisans projesi, doktora projesi, bitirme projesi üzerinden proje araştırma, proje hazırlama, proje danışmanlığı, proje yazımı, proje desteği, sunum hazırlama, anket hazırlama ve anket tasarımı, proje analiz, SPSS analiz, literatür tarama, çeviri, özet hazırlama, editing, veri analizi, istatistiksel analiz, deney ve yöntem dizaynı oluşturma, sonuç yazımı ve yorumlama, ölçek geliştirme, vaka incelemeleri (case study) hizmeti sunmaktayız. Ödev konusunda ön lisans ödevi, lisans ödevi, yüksek lisans ödevi, doktora ödevi üzerinden ödev hazırlama, ödev danışmanlığı, ödev araştırma, sunum hazırlama, çeviri, istatistiksel analiz, özet hazırlama, anket hazırlama ve tasarımı, maket hazırlama, literatür tarama, editing, 2D proje hazırlama, 3D proje hazırlama, deney ve yöntem dizaynı oluşturma, SPSS analizi, veri analizi, ölçek geliştirme, vaka incelemeleri (case study), sonuç yazımı ve yorumlama desteği vermekteyiz.
Mimari proje konusunda ön lisans mimari proje, lisans mimari proje, yüksek lisans mimari proje, doktora mimari proje üzerinden AUTOCAD, SketchUp, Cinema 4D, 3DMax programları kullanımı, yazılım ve programlama hizmetleri, mimari proje hazırlama, mimari proje danışmanlığı, mimari bitirme projesi hazırlama, mimari dönem projesi hazırlama, iç mimari – dekorasyon, 3D proje hazırlama, 2D proje hazırlama, stand çizimi, teknik çizim, desen çizimi, plan çizimi, kesit çizimi, kat planı, vaziyet planı, kara kalem, peyzaj projesi, modelleme, görünüş çizimleri, portfolyo hazırlama, maket hazırlama, pafta hazırlama, sunum hazırlama desteği, rölöve alma, mobilya tasarımı, endüstriyel tasarım, editing hizmeti, literatür tarama desteği, proje analizi ve istatistiksel analiz danışmanlığı desteği sunmaktayız. Yazılım, programlama ve AR-GE projesi konusunda ön lisans yazılım ve programlama hizmetleri, ön lisans AR-GE projesi, lisans yazılım ve programlama hizmetleri, lisans AR-GE projesi, yüksek lisans yazılım ve programlama hizmetleri, yüksek lisans AR-GE projesi, doktora yazılım ve programlama hizmetleri, doktora AR-GE projesi üzerinden C, C+, C++, C#, Matlab, Java programları kullanımı, yazılım ve programlama hizmetleri, bitirme projesi hazırlama, algoritma oluşturma, proje hazırlama, dönem projesi hazırlama danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.
Özel ders konusunda ilköğretim özel ders üzerinden matematik özel ders, hayat bilgisi özel ders, sosyal bilgiler özel ders, Türkçe özel ders, fen bilimleri özel ders, inkılap tarihi ve Atatürkçülük özel ders, trafik güvenliği özel ders, teknoloji ve tasarım özel ders, yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) özel ders, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi özel ders, din kültürü ve ahlak bilgisi özel ders; lise özel ders üzerinden matematik özel ders, geometri özel ders, Türk edebiyatı özel ders, dil ve anlatım özel ders, tarih özel ders, kimya özel ders, fizik özel ders, biyoloji özel ders, inkılap tarihi ve Atatürkçülük özel ders, tarih özel ders, çağdaş ve Türk dünya tarihi özel ders, coğrafya özel ders, psikoloji özel ders, mantık özel ders, felsefe özel ders, sosyoloji özel ders, din kültürü ve ahlak bilgisi özel ders, yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) özel ders, trafik ve ilk yardım özel ders; ön lisans özel ders, lisans özel ders, yüksek lisans özel ders, doktora özel ders üzerinden fen-edebiyat fakültesi bölüm dersleri özel ders, sosyal bilimler enstitüsü bölüm dersleri özel ders, eğitim bilimleri fakültesi bölüm dersleri özel ders, eğitim bilimleri enstitüsü bölüm dersleri özel ders, mühendislik fakültesi bölüm dersleri özel ders, fen bilimleri enstitüsü bölüm dersleri özel ders, iktisadi ve idari bilimleri fakültesi bölüm dersleri özel ders, iktisadi ve idari bilimler enstitüsü bölüm dersleri özel ders, hukuk fakültesi bölüm dersleri özel ders, sağlık bilimleri fakültesi bölüm dersleri özel ders, sağlık bilimleri enstitüsü bölüm dersleri özel ders, iletişim fakültesi bölüm dersleri özel ders, mimarlık ve tasarım fakültesi bölüm dersleri özel ders; yabancı dil özel ders üzerinden İngilizce özel ders, Japonca özel ders, Almanca özel ders, Korece özel ders, Fransızca özel ders, Çince özel ders, İtalyanca özel ders, Portekizce özel ders, İspanyolca özel ders; kurum sınavları ve sınava hazırlık özel ders üzerinden YGS özel ders, LYS özel ders, ALES özel ders, KPSS özel ders, YDS özel ders, TEOG özel ders, DGS özel ders desteği sağlamaktayız.