BAP (Bilimsel Araştırma Projesi) Nedir?


Kısa adıyla BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri), yükseköğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır.
BAP projeleri tamamlandığında toplumsal ya da evrensel düzeyde bilime/ekonomiye/sanata katkı sağlayabilecek teorik ya da uygulamalı projelerdir. Her üniversitede BAP projelerine yönelik başvuruların alınması değerlendirilmesi ve kabul durumunda projenin izlenmesini sağlayacak tüm süreci koordine edecek bir birim bulunur. Bu birime yapılan başvurular üniversite bünyesinde kurulmuş komisyonlar ve alanında uzman jüriler tarafından değerlendirilir. Kabul edilen projeler için izleme jürileri oluşturulur ve bu jüriler belli periyotlarla (genellikle 6 ay) ilerleme raporlarını inceleyip değerlendirir. BAP projesinde proje yürütücüsü en yetkili kişidir. Projeye başkanlık yapar. Pek çok üniversitede proje yürütücüsü olmak için doktora mezunu olmak şartı vardır. Projede proje yürütücüsünün dışında ayrıca araştırmacılar yer alır. Araştırmacılar genellikle öğretim üyeleri arasından ya da araştırma görevlileri arasından seçilir. Proje üyelerinin hepsinin aynı okulda çalışıyor olması gibi bir zorunluluk yoktur. Farklı okullardan akademisyenler de bir proje grubu oluşturabilir. Proje gruplarının sayısı projeden projeye değişse de genellikle 6-8 kişidir.