BAP Bütçeleri ve Neden Bilimsel Araştırma Projesi Yapılmalı?


BAP projesi toplumsal ya da evrensel düzeyde bilime, ekonomiye, sanata katkı verebilecek teorik ya da uygulamalı yapılan projeler bütünüdür . Her üniversitede BAP projelerine yönelik başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve projenin kabul edilmesi durumunda proje takibini yürüten bir birim bulunmaktadır. BAP projesinde projeyi yürüten kişi en yetkili kişi olarak bilinmektedir. Bu mertebeye ulaşmak için doktora mezunu olma şartı aranmaktadır. Projeyi yürüten kişiler yanında, BAP projesinde araştırmacılar da görev almaktadırlar. Bu araştırmacılar araştırma görevlisi ya da öğretim üyeleri arasından seçilmektedirler. Bu araştırmacılar için projeyi yürüten üniversitede çalışıyor olma şartı yoktur. Proje grubunda bulunan kişilerin sayısı her projeye göre değişim gösterse de genellikle 6 ila 8 kişiden oluşur. Benzer şekilde projenin süresi de projeye göre değişim gösterse de genellikle 1 ila 2 yıl içerisinde sonuca ulaşır. BAP projesinin bütçesi üniversitenin kendi kaynakları kullanılarak sağlanmaktadır. Bu bütçeye dahil olan giderler şunlardır:

Proje için gerekli olan makine araç gereç vs. alımı

Proje için gerekli bilgisayar ve yazılım alımı,

Proje için gerekli saha araştırmaları,

Proje için sempozyum katılımı,

Proje için danışmanlık hizmet alımı yer almaktadır.

 

Neden akademisyenler ve öğrenciler BAP projesi yapmalıdır?

Bilimdeki yıllardır süregelen gelişmeler, farklı ülkelerde yaşayan çok sayıdaki bilim adamının ortak katkıları ile oluşmuştur. Bu bağlamda, Türkiye’de yürütülen BAP projeleri ile de ülkenin ekonomisine ve bilimine katkı sağlanmaktadır . Ayrıca bu katkı, BAP projesi içerisinde yer alıp topluma veya bilim dallarına katkı sağlayan bireyler için önemli bir deneyim kaynağıdır. BAP projesinde, proje yürütücüsü ve araştırmacılar belirli bir puan kazanırlar ve bu puanlar bireylerin akademik kariyerlerinde yükselmelerini sağlar. Tüm bunlar düşünüldüğünde, BAP projesi hem projelerin maddi olarak desteklenmesi hem de akademisyenlerin ve öğrencilerin gelişmesi ile bilime olan katkılarını arttırması sayesinde ülke ekonomisine nefes aldıran önemli uygulamalardandır.