bap, bilimsel arastirma, projesi, makale, yayin, proje, tez, SCI, tez

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), yükseköğretim kurumlarında yürütülen bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. YÖK’ün 2002 yılı “Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca yürütülen BAP projeleri için her yükseköğretim kurumunda bir “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi” bulunmaktadır. Akademisyenler bu komisyonun belirleyeceği tarihlerde yine komisyon tarafından istenilen belgeleri sunarak başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. EDUCASE Akademik Danışmanlık Merkezi, BAP projelerinin başvuru sürecinden tamamlanmasına kadar her aşamada ihtiyaç duyduğunuz gerekli danışmanlık hizmetini sunmaktadır:

BAP Projesi Dahilinde Sunulan Hizmetler:
- Projelendirme Aşaması
- Etik Kurul Başvuru Formu Hazırlama
- BAP Projesi Başvuru Formu Hazırlama
- Ek Dilekçeler (Proje türüne göre gerekli görülen dilekçeler)
- BAP Projesi Ara Rapor/Gelişme Raporu Hazırlama
- Bilimsel Yayın (SCI’lı bir dergide yayınlanmak üzere)
- BAP Projesi Kapanış/Sonuç Raporu