Interview Çeşitleri (Görüşme Teknikleri)


Interview (Görüşme, mülakat), sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir. Bu teknik soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalıdır. Interview, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Yapılandırılmış Interview; soruların önceden belirlendiği ve ne şekilde sorulup, hangi verilerin toplanacağına kadar ayrıntılı bir görüşme planının hazırlandığı görüşme çeşididir. Bu tür görüşmelerde yanıtlayıcıdan önceden belirlenmiş yanıt kategorileri içinde, önceden belirlenmiş bir dizi soruyu yanıtlaması istenir. Kişinin vermiş olduğu yanıtlar kapalı uçludur. Kişi kendisine sunulan olası seçeneklerden birisini seçerek yanıtını verir ve görüşmeyi yapan kişi tarafsızlığını korur. Yapılandırılmış görüşme bu görünümüyle anket çalışmalarına benzer tarzda nicel veri sunmaktadır. Görüşmeciye bırakılan hareket özgürlüğü en düşük düzeyde tutulur. Yapılandırılmış interview ile daha çok karşılaştırma yapmak amaçlanır.

Yapılandırılmamış Interview; açık uçlu soruların sorulduğu bir görüşme çeşididir. Görüşmeciye büyük hareket ve yargı serbestisi veren, esnek, kişisel görüş ve yargıların kökenlerine inmeyi sağlayan bir görüşme şeklidir. Araştırmacı görüşme yapılan kişinin yanıtlarına bağlı olarak kendini sürekli yeniden yapılandırmak ve verilen yanıta göre yeni soruları hazırlamak ve sormak durumundadır. Görüşme kısmen söyleşi havasında da gerçekleşebilmektedir. Bu görüşmeler daha çok, araştırmaların başlangıç aşamalarında soruna ilişkin önemli değişkenleri saptarken yararlı olurlar. Burada amaç, bir konu hakkında keşif yapmaktır ve araştırmacı aldığı cevapları, araştırma hedefine göre yorumlayabilmektedir.