Korelasyon Analizi Nedir?


Korelasyon analizi, iki değişken arasında ilişki olup olmadığını, eğer varsa bu ilişkinin ne yönde ve ne derecede olduğunu belirlemek için kullanılan bir istatistiksel yöntemdir. Kısacası bu analiz yöntemi, değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamaya yardımcı olmaktadır. Örneğin; Sosyal medya araçlarının kullanımı ile Depresyon arasındaki ilişkinin araştırılmasında korelasyon analizi kullanılmaktadır. Korelasyon analizi uygulanabilmesi için değişkenlerden en az birinin parametrik olması gerekmektedir.

Korelasyon analizi için Pearson ve Spearman testleri kullanılmaktadır. Verilerin normal dağılım gösterdiği durumlarda Pearson, verilerin normal dağılmadığı durumlarda ise Spearman korelasyon katsayısı uygulanmaktadır. Korelasyon katsayısı r ile gösterilmekte ve r -1 ile +1 arasında değerler almaktadır. Buna göre r değeri;

  • 90 ile 1 arasında olduğunda çok kuvvetli,
  • 70 ile 0.89 arasında olduğunda kuvvetli,
  • 50 ile 0.69 arasında olduğunda orta,
  • 30 ile 0.49 arasında olduğunda düşük bir ilişki olduğu,
  • 0 olduğunda ilişki olmadığı,
  • -1 olduğunda ise negatif bir ilişki bulunduğu şeklinde yorumlanmaktadır.