EDUCASE Akademik Danışmanlık Hizmetleri tarafından, kurum içerisinde verilen tüm danışmanlık hizmetleri, bireylerin sağlayacakları azami faydanın esas çıkış noktası olduğu bir anlayışla ele alınmaktadır. Ayrıca merkezimizde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar ile, söz konusu bireye sağlanacak azami faydanın, elde edilen bulgular ışığında desteklenmesi kurumumuzun temel amacını oluşturmaktadır.

Vizyon
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin ilk maddesinden yola çıkarak bireyler, kazanımlar edinme, daha iyi imkânlara sahip olma ve iyi bir yaşam sürme hakkına sahiptirler. Var olan insan kapasitenin en iyi şekilde kullanılması ve bununla birlikte yeni gelişmeler ışığında söz konusu kapasitenin arttırılması her bir bireyin en doğal hakkıdır.

Misyon
Gelişim ve ilerleme söz konusu olduğunda, her bir bireyin ve kurumun farklı ve değerli olduğu ilkesinden yola çıkmaktayız. Bu ilke ile bireylerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, var olan yaşam kalitelerini arttırmak ve istenilen hedeflere ulaşırken elde edilen kazanımları kalıcı hale getirmek birincil görevimiz olarak kabul etmek temel esastır.