Literatür Taraması Nedir?


Literatür taraması, var olan kaynakların incelenerek, o kaynak içerisinde de yer alan ve daha evvelden hedeflenmiş bir konu üzerinden derlenerek metin içinde aktarılmasıdır.
Pek çok kişi literatür taramasını zaman kaybı ve bir an önce tamamlanması gereken bir aşama olarak görmektedir. Bu düşünce yapılan çalışmanın kalitesi söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken en önemli husustur. Burada söylenmesi gereken en önemli husus literatür taraması çalışma tamamlanana kadar bitmez sadece yoğunluğu ve derinliği çalışmanın aşamalarına göre farklılık gösterebilir. Örneğin çalışmanın başında literatür genel olarak taranarak konu hakkında genel bilgilerin edinilmesi amaçlanırken, yöntemin belirlenmesinde daha evvelden yapılan çalışmaların detayları önem kazanarak belki de çok az sayıda benzer yöntemi kullanan çalışma derinlemesine analiz edilerek incelenir. Çalışmanın tartışma aşamasında ise literatürden söz konusu yürüttüğünüz çalışma ile ilgili sizinle benzer ve farklı sonuçlara ulaşmış olan çalışmaların tartışmaları ve bulguları detaylı bir şekilde incelenmelidir.
Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi literatür taraması hiçbir zaman bitmez. Bu bilimsel çalışma yürütmenin en temel ilkelerindendir.
Literatür taraması doğru şekilde yapılmadığında yürütülen çalışma ile ilgili özellikle çalışmanın yeterliliğini etkileyecek şekilde bazı problemlerle karşılaşılabilinir. Bunlardan belki de en önemlisi daha evvelden yürütülmüş bir çalışmanın tekrarlanmasıdır. Bazı durumlarda tamamlanmış bir çalışma tekrarlanmak istenilebilir bu durum literatürün doğru şekilde taranmadığı durumda tekrarlanan çalışmalar ile karıştırılmamalıdır. Hazırlanan tüm akademik ve bilimsel çalışmalar bir yeniliği ortaya koymak çalışılmamış veya eksik çalışılmış bir konuyu tamamlamak gibi bilime katkı sağlaması hedeflenen şekilde oluşturulurlar. Bu nedenle her çalışmanın bir yönüyle özgün olması aslında o çalışmanın bilime katkısını yansıttığından literatür taramasının doğru şekilde yapılması oluşturulacak çalışmanın özgün yönlerinin doğru şekilde ortaya konması için önemlidir.
Ayrıca; doğru bir şekilde yapılmış olan literatür çalışması çalışacağınız konu hakkında bilgi vermesinin yanı sıra, çalışmanızın güçlü ve zayıf yönlerini de ortaya koyarak yürütülecek çalışmanın gidişatının belirlemesi açısından önemlidir.