MLA Nedir


Açılımı Modern Language Assosciation olan MLA, genel olarak edebiyat, sanat ve dil alanlarında kullanılan atıfta bulunma sistemidir. APA sisteminden şekil olarak farklılıkları bulunmakla birlikte APA sistemi genel olarak psikoloji, sosyoloji, eğitim, iktisat ve diğer sosyal bilimlerde kullanılmaktadır.

MLA sisteminde metin içi parantez ile kaynak göstermede dikkat edilmesi gereken konular şunlardır;
 1. Kaynak bilgisi kısa ve net olmalıdır.
 2. Alıntı sonuna kullanılan yazarın soyadı ve alıntının yapıldığı sayfa numarası yazılmalıdır. Aynı yazara ait birden fazla alıntı  olduğu takdirde yapıtın başlığı da kısaltılarak yazılır.
 3. Parantez içi verilen bilgi metindeki bilgiyle aynı olmamalı, yazara ait tek kaynak kullanıldıysa yalnızca sayfa numarası gösterilmelidir.
 4. Kaynak bilgisi, bilgiyi içeren metin ile noktalama işaretinin arasında belirtilmelidir.
 5. Elektronik ortamdan alınan kaynakların referans bilgileri de yazılı kaynakların referans bilgileriyle aynı şekilde olmalıdır.

Elektronik ortamdaki kaynaklarda sayfa numarası yoksa parantez içinde de sayfa numarası belirtilmez.
MLA siteminde kaynakça göstermede dikkat edilmesi gereken unsurlar ise şöyledir;
 1. Kaynakça yeni bir sayfadan başlamalıdır. Kaynakların yazarlarının soyadlarına veya yazarı bilinmeyen kaynakların başlıklarına göre alfabetik sırayla yazılmalıdır.
 2. Metin içi atıfların hepsi kaynakça kısmında yer almalı ve atıfta bulunulmayan yapıtlar kaynakça kısmına yazılmamalıdır.
 3. Kaynakçada yer alan yapıtları yayınlayan yayınevleri veya kitapçılık gibi sözcükler kullanılmamalı, sadece yayınevinin ismi yazılmalıdır.
 4. Birden fazla yayınevi kaynak olarak gösteriliyorsa aralarına noktalı virgül konularak hepsi yazılmalıdır.
 5. Aynı yayınevinin farklı basım yerleri gösterilmişse sadece ilki yazılmalıdır.