Örneklem ve Evren


Örneklem ve evren nedir?
Araştırma kapsamına giren ve ulaşılmak istenen nesne ya da bireylerin tamamının
oluşturduğu büyük bir topluluk ve bu toplulukla aynı sonucu bize verebilecek olan topluluğun
temsili küçük bir grubu olarak tanımlanabilecek iki ayrı kavram yer almaktadır.
 
Evren
Bir araştırmada sonuç elde edebilmek için verilerin analiz edilmesi yoluyla araştırma
sonuçlarının geçerli olacağı grup evren olarak adlandırılır. Araştırmada amaç evren hakkında
bilgi toplayıp analizinin yapılıp yorumlanması ve sonuç elde edilebilmesidir. Bir araştırmada
her zaman tüm evrene ulaşmak mümkün değildir. Bu sebepten dolayı hedef alınan evren ve
ulaşılabilir evren olmak üzere belirleme yapılabilir. Örneğin Türkiye’deki üniversite
öğrencileri hedef alınan evren seçilerek bir araştırma yapılırsa bu araştırmanın ulaşılabilir
evreni olarak İstanbul’daki üniversite öğrencileri seçilebilir.
 
Örneklem
Bilgi toplanmak için çalışılan evrenden seçilen, evrenin temsil gücüne sahip ve evrenin sınırlı
bir parçasıdır. Örneklem belirleme de en çok dikkat edilmesi gereken husus örneklemin
evreni yansıtabilmesidir. Örneklem bizim ulaşılabilir evrenimizdir. Bu sebepten dolayı tüm
evrenin özelliklerini içinde barındırması ve ulaşmak istediğimiz sonuçları bize vermesi gerekir.