Özet Nedir?


Akademik çalışmaların hepsi sonraki çalışma ve araştırmalar için kaynak niteliği taşır. Bu sebeple çalışmalar büyük bir titizlikle hazırlanmalı, bilgiler doğru kaynaklara dayanmalı ve net olmalıdır.
Araştırma yaparken çalışılan konu ile ilgili binlerce tez, makale ve yazılar ile karşılaşılır. Bunların içerisinden hangilerinin araştırılan konu ile ilgili olduğunu ve yararlanılabileceğini öğrenmenin en kısa yolu özetlerdir. Araştırma özeti veya bülten özeti anlamına gelen abstract yapılan çalışmanın özet (abstract) kısmıdır. Özet yazıları sayesinde yapılan araştırmanın genel içeriği öğrenilir ve çalışmanın tamamını okumaya gerek olup olmadığı anlaşılabildiği için önemli ölçüde zaman kazanılır.
Özet yazıları yazılırken okuyucuların konu ile hiçbir bilgiye sahip olmadığına dikkat edilmelidir. Okuyucuların anlayacağı, akıcı ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Özet araştırmanın genelini kapsamalı, araştırma içerisinde olmayan bilgi yazılmamalıdır. Bu sebeple araştırma tamamlandığında ve araştırmanın tamamına hakim olduktan sonra özet yazılmalıdır. Atıf yapılmamalı, yorum ve değerlendirme olmamalıdır. Kelime sayısı genelde 250’yi geçmez, kelimelerin kısaltması kullanılmaz. Özet araştırmacının kendi dilinden yazılmalı ve diğer araştırmacılar tarafından daha kolay bulunabilmesi için anahtar kelimeler içermelidir.
Özet yapılan araştırmanın önemini ve konunun araştırılma sebebini açıklamalıdır. Araştırma sırasında kullanılan bilimsel yöntemi ve neden o yöntemin tercih edildiği ile ilgili bilgi vermelidir. Araştırma sonucu elde edilen bulguların etkileri, elde edilen sonuç ve bu sonuçtan elde edilen bilgiyi içermelidir.