Parametre ve İstatistik


Bilimsel bir araştırma kapsamında veriler yorumlanırken, söz konusu verilerin popülasyona
mı yoksa örnekleme mi ait olduğu ayırt edilmelidir. Popülasyona ait verilerin ortalaması
parametre olarak adlandırılırken örnekleme ait verilerin ortalaması istatistik şeklinde ifade
edilmektedir. Bilimsel araştırmalar genel olarak popülasyon parametresi üzerine bir araştırma
sorusu ile başlamakta ve ilerleyen süreçte araştırmanın güncel verileri örneklemden
toplanmakta ve bunlar örneklem istatistiği olarak değerlendirilmektedir.
Parametre; popülasyonu tasvir eden sayısal değerdir. İstatistik ise; örneklemi tasvir eden
sayısal değerdir. Parametre ve istatistik popülasyon veya örneklem üzerinde gerçekleştirilen
bir ölçüm ile elde edilebileceği gibi bir dizi ölçüm sonucu da elde edilebilmektedir.