Popülasyon ve Örneklem


Bilimsel araştırmalar evrende spesifik bir grup üzerine sorulan genel bir araştırma sorusu ile
başlar. Örneğin; bir araştırmacı, boşanmanın çocukların benlik saygısı üzerindeki etkisini
merak edebilir veya kadınlar ve erkeklere karşı uygulanan politik tutumları incelemek
isteyebilir. İlk örnekte araştırmanın ilgi alanı boşanmış ailelerin çocukları iken, ikincisinde
kadınlar ve erkelerdir. Bu örneklerde olduğu gibi bir araştırmacının incelemek istediği söz
konusu grubun tümü, popülasyon olarak adlandırılmaktadır. Bazı durumlarda, araştırmanın
popülasyonu çok büyük olabilir. Örneğin ikinci örnekte bahsedilen tüm dünyadaki kadın ve
erkekler gibi. Bu tür durumlarda araştırmacı popülasyonu sınırlandırıp spesifik bir hale
getirebilir: Türkiye’de yaşayan kadınlar ve erkekler gibi. Burada popülasyon, Türkiye’de
yaşayan ve yalnızca kamuda çalışan kadınlar ve erkekler olarak araştırmacının isteğine göre
büyükten daha küçük boyutlara doğru sınırlandırılabilir. Ayrıca popülasyonun mutlaka
insandan oluşma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bazı araştırmalarda popülasyon araştırmanın
konusuna göre hayvanlardan, şirketlerden, şirketin bir departmanından veya ürününden
oluşabilmektedir.

Araştırma sorusu bütün popülasyonu kapsasa da genelde araştırmacıların popülasyondaki
bütün bireyleri tek tek incelemesi imkansızdır. Bu nedenle araştırma grubu olarak popülasyon
içinden daha küçük ve ulaşılabilir gruplar seçilerek, inceleme seçilen gruptaki bireyler ile
sınırlandırılır. Popülasyonun içinden seçilen bu yeni küçük grup istatistikte örneklem olarak
adlandırılır. Başka bir deyişle örneklem; bilimsel bir araştırmada popülasyonun içinden
seçilen ve popülasyonu temsil ettiği düşünülen gruptur.

educase-popülasyon-örneklem-istatistik-analiz-akademik-calisma-tez-odev-proje-SPSS