İLK ADIM

talep-formu-tez-proje-odev-bap-makale-akademik-yayın-istatistik-analiz

Talep Formu

Tüm akademik çalışmalar ve projeler ile ilgili şirkete yapılacak başvuruların değerlendirme sürecine alınabilmesi için internet sitemizden ‘Talep Formu’ doldurulması gerekmektedir. Ardından proje yöneticilerimiz, talep formunda vereceğiniz bilgiler üzerinden tarafınızla iletişime geçerek süreçler hakkında ve varsa sorularınız hakkında sizlere detaylı bilgilendirmede bulunacaklardır. Değerlendirme ve çalışma süreci talep formundaki bilgilere bağlı olarak yönetileceği için talep formunda olabildiğince doğru ve detaylı bilgi aktarmanız hizmet kalitesi için önem arz etmektedir.
gorusme-guvenilir-sirket-tez-proje-odev-danismanlik

Birebir Görüşme

Talep Formu doldurmadan önce sormak istediğiniz tüm sorular için telefon, mail ve randevu alarak ofisimizde yapacağınız birebir görüşmeler yoluyla proje yöneticilerimizden bilgi alabilirsiniz. Fakat tüm bu görüşmeler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, çalışmanızın değerlendirilmesi sürecinde bir bağlılığı yoktur ve talep formu olmayan çalışmalar değerlendirilme sürecine alınmamaktadır.

TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İnternet sitemizden talep formu doldurarak yapacağınız tüm başvurular EDUCASE Akademik Danışmanlık Merkezi bünyesindeki uzman kadro tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Değerlendirme sürecinde merkezimiz tarafından ek olarak gerekli görülen tüm bilgi ve belgelerin temini için proje yöneticilerimiz gerek e-mail gerekse telefon yoluyla sizlerle iletişime geçebilmektedirler. Ancak, istenilen tüm bilgi ve belgelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için şirkete e-mail yoluyla yazılı olarak iletilmesi zorunludur. Ayrıca, süreç içerisinde sizlerin de talep formuna ek olarak şirkete iletmek istediğiniz bilgi ve belgelerin olması halinde, değerlendirmeye alınabilmesi için bunları şirkete e-mail yoluyla yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Değerlendirme sürecinde yalnızca yazılı bilgiler dikkate alındığı için proje yöneticilerimiz ile yapacağınız görüşmeler sırasında sözlü olarak ileteceğiniz ek bilgiler dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle gerek talep formu, gerekse e-mail yoluyla merkezimize ileteceğiniz bilgilerin olabildiğince eksiksiz ve doğru olması hizmet kalitesi açısından önem arz etmektedir.

FİYAT TEKLİFİNİN GÖNDERİLMESİ

Fiyat teklifleri talep formunda ve değerlendirme sürecinde e-mail yoluyla şirkete yazılı olarak ileteceğiniz bilgi ve belgeler dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Belirlenen tüm teklifler yazılı bir Word dokümanı halinde e-mail yoluyla gönderilmektedir. E-mail gönderilirken teklifin oluşturulduğu talep formundaki iletişim bilgileri dikkate alınacağı için, bu bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde vermeniz, teklifin tarafınıza zamanında ulaşması ve sürecin zaman kaybetmeden başlatılması adına önemlidir. Word dokümanı olarak gönderilen tekliflerde tüm çalışma ve ödeme koşullarına ait bilgiler detaylı bir şekilde belirtilmektedir; ancak, bu yazılı bilgiler üzerinde teklifi kabul etmeden önce veya sonrasında değişiklik talep edebilirsiniz. Bu durumda size gönderilmiş olan teklif ve çalışma süreci iptal edilerek, talep ettiğiniz değişiklikler dahilinde yeni fiyat teklifi sunulması gerekebilir. Fiyat teklifleri çalışmanın yalnızca sayfa sayısı, teslim tarihi veya konusu dikkate alınarak değil; istenilen çalışmaya dair tüm bilgi ve belgeler dikkate alınarak ve çalışmanın tüm kısımları belirtilen sayfa sayısına dahil olacak şekilde oluşturulmaktadır.

ONAY SÜRECİ

Fiyat teklifinin e-mail yoluyla müşteriye iletilmesi çalışma sürecinin başlatılabilmesi için yeterli değildir. Müşterinin kendisine gönderilen fiyat teklifini kabul ettiğini e-mail yoluyla yazılı olarak şirkete iletmesi ve teklifte belirtilen ilk ödeme tutarının şirkete ulaşması gerekmektedir. Onay süresinin ve ilk ödeme tutarının şirkete ulaşma tarihinin, teklifte belirtilen ve çalışmanın başlatılması için gereken tarihi geçmesi halinde teklif iptal edilecektir. Teklifin iptal edilmesinin ardından müşterinin yeniden teklif istemesi halinde yeni bir fiyat teklifi düzenlenerek tekrar müşterinin onayına sunulacaktır. Bu nedenle fiyat teklifinde belirtilen tarihlere dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

ÇALIŞMA SÜRECİ VE TESLİM

Fiyat teklifinde belirtilen ilk ödeme tutarının yine teklifte belirtilen ilk ödeme tarihine kadar şirkete ulaşması halinde çalışma süreci başlatılmaktadır. Çalışma süresince fiyat teklifinde belirlenmiş olan adımlar takip edilmektedir. Çalışma süreci başladıktan sonra müşterinin onaylamış olduğu fiyat teklifindeki bilgiler üzerinde değişiklik yapmak istemesi halinde verilmiş olan fiyat teklifi ve çalışma süreci iptal edilecek ve müşterinin talep ettiği değişiklikler doğrultusunda yeni fiyat teklifi sunulacaktır. Bu duruma, teklifte belirtilen teslim tarihleri dışında istenilen ara teslimler de dahildir. Bununla birlikte, verilmiş olan fiyat teklifi üzerinde değişiklik yapılmadan ek hizmet talep edilmesi halinde, bu ek hizmetler için müşteriye ayrı fiyat teklifi hazırlanarak onayına sunulacaktır. Teslime hazır olan çalışmalar hakkında şirket tarafından müşteriye bilgi verilerek, kalan ödemenin şirkete ulaşması halinde çalışma teslim edilecektir.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu bölümde anlatılan tüm bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup; tüm süreçler Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki maddelere bağlı olarak yürütülmektedir. Kullanıcı Sözleşmesini inceleyerek süreçler hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
EDUCASE Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. Tez Proje Destek Ekibi olarak, tez, proje, ödev, mimari proje, yazılım ve programlama, AR-GE projesi ve özel ders konularında hizmet vermekteyiz. Tez konusunda lisans tezi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, bitirme tezi üzerinden tez araştırma, tez hazırlama, tez danışmanlığı, tez yazımı, sunum hazırlama, istatistiksel analiz, anket hazırlama ve anket tasarımı, literatür tarama, editing, çeviri, özet hazırlama, veri analizi, deney ve yöntem dizaynı oluşturma, SPSS analizi, sonuç yazımı ve yorumlama, ölçek geliştirme, vaka incelemeleri (case study) desteği sağlamaktayız. Proje konusunda lisans projesi, yüksek lisans projesi, doktora projesi, bitirme projesi üzerinden proje araştırma, proje hazırlama, proje danışmanlığı, proje yazımı, proje desteği, sunum hazırlama, anket hazırlama ve anket tasarımı, proje analiz, SPSS analiz, literatür tarama, çeviri, özet hazırlama, editing, veri analizi, istatistiksel analiz, deney ve yöntem dizaynı oluşturma, sonuç yazımı ve yorumlama, ölçek geliştirme, vaka incelemeleri (case study) hizmeti sunmaktayız. Ödev konusunda ön lisans ödevi, lisans ödevi, yüksek lisans ödevi, doktora ödevi üzerinden ödev hazırlama, ödev danışmanlığı, ödev araştırma, sunum hazırlama, çeviri, istatistiksel analiz, özet hazırlama, anket hazırlama ve tasarımı, maket hazırlama, literatür tarama, editing, 2D proje hazırlama, 3D proje hazırlama, deney ve yöntem dizaynı oluşturma, SPSS analizi, veri analizi, ölçek geliştirme, vaka incelemeleri (case study), sonuç yazımı ve yorumlama desteği vermekteyiz.
Mimari proje konusunda ön lisans mimari proje, lisans mimari proje, yüksek lisans mimari proje, doktora mimari proje üzerinden AUTOCAD, SketchUp, Cinema 4D, 3DMax programları kullanımı, yazılım ve programlama hizmetleri, mimari proje hazırlama, mimari proje danışmanlığı, mimari bitirme projesi hazırlama, mimari dönem projesi hazırlama, iç mimari – dekorasyon, 3D proje hazırlama, 2D proje hazırlama, stand çizimi, teknik çizim, desen çizimi, plan çizimi, kesit çizimi, kat planı, vaziyet planı, kara kalem, peyzaj projesi, modelleme, görünüş çizimleri, portfolyo hazırlama, maket hazırlama, pafta hazırlama, sunum hazırlama desteği, rölöve alma, mobilya tasarımı, endüstriyel tasarım, editing hizmeti, literatür tarama desteği, proje analizi ve istatistiksel analiz danışmanlığı desteği sunmaktayız. Yazılım, programlama ve AR-GE projesi konusunda ön lisans yazılım ve programlama hizmetleri, ön lisans AR-GE projesi, lisans yazılım ve programlama hizmetleri, lisans AR-GE projesi, yüksek lisans yazılım ve programlama hizmetleri, yüksek lisans AR-GE projesi, doktora yazılım ve programlama hizmetleri, doktora AR-GE projesi üzerinden C, C+, C++, C#, Matlab, Java programları kullanımı, yazılım ve programlama hizmetleri, bitirme projesi hazırlama, algoritma oluşturma, proje hazırlama, dönem projesi hazırlama danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.
Özel ders konusunda ilköğretim özel ders üzerinden matematik özel ders, hayat bilgisi özel ders, sosyal bilgiler özel ders, Türkçe özel ders, fen bilimleri özel ders, inkılap tarihi ve Atatürkçülük özel ders, trafik güvenliği özel ders, teknoloji ve tasarım özel ders, yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) özel ders, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi özel ders, din kültürü ve ahlak bilgisi özel ders; lise özel ders üzerinden matematik özel ders, geometri özel ders, Türk edebiyatı özel ders, dil ve anlatım özel ders, tarih özel ders, kimya özel ders, fizik özel ders, biyoloji özel ders, inkılap tarihi ve Atatürkçülük özel ders, tarih özel ders, çağdaş ve Türk dünya tarihi özel ders, coğrafya özel ders, psikoloji özel ders, mantık özel ders, felsefe özel ders, sosyoloji özel ders, din kültürü ve ahlak bilgisi özel ders, yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) özel ders, trafik ve ilk yardım özel ders; ön lisans özel ders, lisans özel ders, yüksek lisans özel ders, doktora özel ders üzerinden fen-edebiyat fakültesi bölüm dersleri özel ders, sosyal bilimler enstitüsü bölüm dersleri özel ders, eğitim bilimleri fakültesi bölüm dersleri özel ders, eğitim bilimleri enstitüsü bölüm dersleri özel ders, mühendislik fakültesi bölüm dersleri özel ders, fen bilimleri enstitüsü bölüm dersleri özel ders, iktisadi ve idari bilimleri fakültesi bölüm dersleri özel ders, iktisadi ve idari bilimler enstitüsü bölüm dersleri özel ders, hukuk fakültesi bölüm dersleri özel ders, sağlık bilimleri fakültesi bölüm dersleri özel ders, sağlık bilimleri enstitüsü bölüm dersleri özel ders, iletişim fakültesi bölüm dersleri özel ders, mimarlık ve tasarım fakültesi bölüm dersleri özel ders; yabancı dil özel ders üzerinden İngilizce özel ders, Japonca özel ders, Almanca özel ders, Korece özel ders, Fransızca özel ders, Çince özel ders, İtalyanca özel ders, Portekizce özel ders, İspanyolca özel ders; kurum sınavları ve sınava hazırlık özel ders üzerinden YGS özel ders, LYS özel ders, ALES özel ders, KPSS özel ders, YDS özel ders, TEOG özel ders, DGS özel ders desteği sağlamaktayız.