İLK ADIM

talep-formu-tez-proje-odev-bap-makale-akademik-yayın-istatistik-analiz

Talep Formu

Tüm akademik çalışmalar ve projeler ile ilgili şirkete yapılacak başvuruların değerlendirme sürecine alınabilmesi için internet sitemizden ‘Talep Formu’ doldurulması gerekmektedir. Ardından proje yöneticilerimiz, talep formunda vereceğiniz bilgiler üzerinden tarafınızla iletişime geçerek süreçler hakkında ve varsa sorularınız hakkında sizlere detaylı bilgilendirmede bulunacaklardır. Değerlendirme ve çalışma süreci talep formundaki bilgilere bağlı olarak yönetileceği için talep formunda olabildiğince doğru ve detaylı bilgi aktarmanız hizmet kalitesi için önem arz etmektedir.
gorusme-guvenilir-sirket-tez-proje-odev-danismanlik

Birebir Görüşme

Talep Formu doldurmadan önce sormak istediğiniz tüm sorular için telefon, mail ve randevu alarak ofisimizde yapacağınız birebir görüşmeler yoluyla proje yöneticilerimizden bilgi alabilirsiniz. Fakat tüm bu görüşmeler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, çalışmanızın değerlendirilmesi sürecinde bir bağlılığı yoktur ve talep formu olmayan çalışmalar değerlendirilme sürecine alınmamaktadır.

TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İnternet sitemizden talep formu doldurarak yapacağınız tüm başvurular EDUCASE Akademik Danışmanlık Merkezi bünyesindeki uzman kadro tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Değerlendirme sürecinde merkezimiz tarafından ek olarak gerekli görülen tüm bilgi ve belgelerin temini için proje yöneticilerimiz gerek e-mail gerekse telefon yoluyla sizlerle iletişime geçebilmektedirler. Ancak, istenilen tüm bilgi ve belgelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için şirkete e-mail yoluyla yazılı olarak iletilmesi zorunludur. Ayrıca, süreç içerisinde sizlerin de talep formuna ek olarak şirkete iletmek istediğiniz bilgi ve belgelerin olması halinde, değerlendirmeye alınabilmesi için bunları şirkete e-mail yoluyla yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Değerlendirme sürecinde yalnızca yazılı bilgiler dikkate alındığı için proje yöneticilerimiz ile yapacağınız görüşmeler sırasında sözlü olarak ileteceğiniz ek bilgiler dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle gerek talep formu, gerekse e-mail yoluyla merkezimize ileteceğiniz bilgilerin olabildiğince eksiksiz ve doğru olması hizmet kalitesi açısından önem arz etmektedir.

FİYAT TEKLİFİNİN GÖNDERİLMESİ

Fiyat teklifleri talep formunda ve değerlendirme sürecinde e-mail yoluyla şirkete yazılı olarak ileteceğiniz bilgi ve belgeler dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Belirlenen tüm teklifler yazılı bir Word dokümanı halinde e-mail yoluyla gönderilmektedir. E-mail gönderilirken teklifin oluşturulduğu talep formundaki iletişim bilgileri dikkate alınacağı için, bu bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde vermeniz, teklifin tarafınıza zamanında ulaşması ve sürecin zaman kaybetmeden başlatılması adına önemlidir. Word dokümanı olarak gönderilen tekliflerde tüm çalışma ve ödeme koşullarına ait bilgiler detaylı bir şekilde belirtilmektedir; ancak, bu yazılı bilgiler üzerinde teklifi kabul etmeden önce veya sonrasında değişiklik talep edebilirsiniz. Bu durumda size gönderilmiş olan teklif ve çalışma süreci iptal edilerek, talep ettiğiniz değişiklikler dahilinde yeni fiyat teklifi sunulması gerekebilir. Fiyat teklifleri çalışmanın yalnızca sayfa sayısı, teslim tarihi veya konusu dikkate alınarak değil; istenilen çalışmaya dair tüm bilgi ve belgeler dikkate alınarak ve çalışmanın tüm kısımları belirtilen sayfa sayısına dahil olacak şekilde oluşturulmaktadır.

ONAY SÜRECİ

Fiyat teklifinin e-mail yoluyla müşteriye iletilmesi çalışma sürecinin başlatılabilmesi için yeterli değildir. Müşterinin kendisine gönderilen fiyat teklifini kabul ettiğini e-mail yoluyla yazılı olarak şirkete iletmesi ve teklifte belirtilen ilk ödeme tutarının şirkete ulaşması gerekmektedir. Onay süresinin ve ilk ödeme tutarının şirkete ulaşma tarihinin, teklifte belirtilen ve çalışmanın başlatılması için gereken tarihi geçmesi halinde teklif iptal edilecektir. Teklifin iptal edilmesinin ardından müşterinin yeniden teklif istemesi halinde yeni bir fiyat teklifi düzenlenerek tekrar müşterinin onayına sunulacaktır. Bu nedenle fiyat teklifinde belirtilen tarihlere dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

ÇALIŞMA SÜRECİ VE TESLİM

Fiyat teklifinde belirtilen ilk ödeme tutarının yine teklifte belirtilen ilk ödeme tarihine kadar şirkete ulaşması halinde çalışma süreci başlatılmaktadır. Çalışma süresince fiyat teklifinde belirlenmiş olan adımlar takip edilmektedir. Çalışma süreci başladıktan sonra müşterinin onaylamış olduğu fiyat teklifindeki bilgiler üzerinde değişiklik yapmak istemesi halinde verilmiş olan fiyat teklifi ve çalışma süreci iptal edilecek ve müşterinin talep ettiği değişiklikler doğrultusunda yeni fiyat teklifi sunulacaktır. Bu duruma, teklifte belirtilen teslim tarihleri dışında istenilen ara teslimler de dahildir. Bununla birlikte, verilmiş olan fiyat teklifi üzerinde değişiklik yapılmadan ek hizmet talep edilmesi halinde, bu ek hizmetler için müşteriye ayrı fiyat teklifi hazırlanarak onayına sunulacaktır. Teslime hazır olan çalışmalar hakkında şirket tarafından müşteriye bilgi verilerek, kalan ödemenin şirkete ulaşması halinde çalışma teslim edilecektir.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu bölümde anlatılan tüm bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup; tüm süreçler Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki maddelere bağlı olarak yürütülmektedir. Kullanıcı Sözleşmesini inceleyerek süreçler hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.