SPSS Nedir


SPSS

SPSS istatistiksel analizler için kullanılan İngilizce bir bilgisayar programıdır. İngilizce
açılımı şu şekildedir: Statistical Package for the Social Sciences. Program ilk olarak 1968
yılında kullanılmaya başlanmıştır. SPSS günümüzde bir araştırmanın raporlanması konusunda
en fazla kullanılan programların başında gelmektedir özellikle sosyal bilimlerin
araştırmalarında kullanılır. Araştırma şirketlerinin yapmış olduğu pazar araştırmalarında,
sağlık alanında yapılan araştırmalarda ve eğitim alanlarında yapılan araştırmalar örnek olmak
üzere birçok araştırmada bu program kullanılmaktadır. Bu programda veri analizi yapabilmek
için öncelikle bir hipotez belirlenmelidir. Daha sonrasında tüm verilerin kodlanarak bu
programa girilmesi gerekmektedir. Veri girişini tamamladıktan sonra SPSS kuralları
çerçevesinde analiz yapılır. Elde edilen analiz sonuçları istenilen formatta raporlaştırılır.