Değişken ve Veri

Genel olarak bilimsel bir araştırmada araştırmacılar, popülasyonu oluşturan bireylerin veya örneklemin spesifik özellikleri ile ilgilenmekte ya da popülasyona/örnekleme etki eden dış faktörleri incelemektedir. Örneğin; hava

Read More

Interview Çeşitleri (Görüşme Teknikleri)

Interview (Görüşme, mülakat), sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir. Bu teknik soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalıdır. Interview, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Read More

Nicel ve Nitel Araştırma Nedir?

Nicel Araştırma Nedir? Nicel araştırma, vaka ve olayları objektifleştirerek,  gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir şekilde ortaya koyan araştırma şeklidir.  Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik

Read More