Özet Nedir?

Akademik çalışmaların hepsi sonraki çalışma ve araştırmalar için kaynak niteliği taşır. Bu sebeple çalışmalar büyük bir titizlikle hazırlanmalı, bilgiler doğru kaynaklara dayanmalı ve net olmalıdır.

Read More

Tez Nedir, Tezin Bölümleri Nelerdir?

Tez, tartışmaya, iddiaya dayanarak bir öneri ve fikir ileri sürmektir. Yüksek lisans eğitiminde tezin amacı öğrencinin özgün araştırma yapma yeteneğini kazanması ve yaptığı araştırma ile

Read More

Etkili Tez Yazma Stratejilerine Giriş

Bir toplantıya katıldığınızı ve atılacak adımlarla ilgili karara bağlanmak üzere sunum dinlediğinizi düşünün. Sunumu yapan kişiyi dinleyen biri olarak en kısa sürede sunumun bir sonuca

Read More