Tez Hazırlama Süreci ve Planı


Öncelikle üzerinde çalışılan konu ile ilgili yeterli bilgi sahibi olunmalıdır. Tezi yazacak kişinin alanına ve konusuna hakim olması oldukça önemli olmakla beraber, konunun detaylarının, sınırlılıklarının ve kapsamının iyi bilinmesi yazım aşamasında problem yaşanmaması için gereklidir.
Özellikle ilk defa tez yazacak öğrenciler için tez planı bir danışman eşliğinde oluşturulmalıdır. Danışmanın konu ile ilgili uzman görüşlerine dikkat ederek plana uygun şekilde çalışma hazırlanmalıdır.
Tez planını yapmadan evvel tez konusu genel hatlarıyla özetlenerek küçük notlar alınmalı ve planda yer alması düşünülen aşamalar belirlenmelidir.
Tez planı bir makale de olduğu gibi formattan bağımsız olmamakla beraber içindekiler, teşekkür ve kaynakça gibi kısımları barındırır.
Tez ana metninde; özellikle işlenecek konunun kapsamından ve tezin amacından bahsedilmelidir. Konunun ele alınış şekli olan yöntem kısmı açık bir şekilde ifade edilmeli ve araştırmacının da yorumu eklenerek çalışma literatür ile karşılaştırmalı olarak sonuca bağlanmalıdır.