Tezli ve Projeli Yüksek Lisansın Farkları


Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz yüksek lisans programları olarak ikiye ayrılır. Genel olarak tezli yüksek lisans programını akademisyen olarak devam etmek isteyenler, tezsiz yüksek lisansını iş hayatında olanlar tercih etmektedirler.
Tezsiz yüksek lisans programı toplamda 3 yarıyıl döneminden oluşmakta ve en fazla 6 yarıyıl döneminde tamamlanmak zorundadır. Dersler genellikle ikinci öğretim olarak uygulanır. 30 krediden az olmamak şartıyla en az 10 ders ve bitirme projesinden oluşur. Bitirme projesi kredisiz olup başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. ALES şartı tezsiz yüksek lisans programlarında kaldırılmıştır ve genel olarak yabancı dil yeterliliği aranmaz.
Tezli yüksek lisans programı 1 yıl dersler ve 1 yıl tez olmak üzere toplamda 2 yıldır ve farklı bir alandan geliniyorsa 1 yıl da bilimsel hazırlık gerektirebilir. Bilimsel araştırma yapmak, bilime katkı sağlamak ve akademisyen olmak isteyenlerin tercih sebebidir. Derslere devam zorunluluğu vardır. Üniversiteler kendi yaptıkları yabancı dil sınavlarının veya IELTS, TOEFL, YDS sınavlarının sonuçlarını dikkate alırlar. ALES için YÖK’ün belirlediği en az puan 55 olsa da üniversitelerin şart koştukları daha yüksek puan olabilir.
Her iki yüksek lisans tamamlandığında da yüksek lisans diploması verilir. Diploma üzerinde tezli tezsiz diye belirtilmez. Ama gene de üniversitelere göre değişiklik gösterebilir. Doktoraya başvuru aşamasında tezli yüksek lisansın kabulü tezsize göre daha yüksektir. Başvuru tarihleri ikisinde de farklılık gösterebilir. Tezli yüksek lisan programının başvurusu Mayıs-Haziran ayı iken tezsiz yüksek lisans programının başvurusu Ekim- Kasım aylarında olabilir.
Tezsiz yüksek lisansa başlayıp akademisyen olmak isteyenler gerekli şartları sağladıkları takdirde tezli yüksek lisans programına geçiş yapmaları mümkündür. Bunun için enstitü yönetim kuruluna başvurmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans da aldıkları dersleri yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programında saydırabilirler.