Turnitin Nedir?


Tez-makale yazan öğrencilerin hazırladığı belgelerin kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu belgeleri değerlendirmesini sağlayan dünyanın  en önde gelen yazılım programlarından biri Turnitin programıdır. Zengin geri bildirim sağlaması sayesinde intihali önleyerek öğrencilerin yazım işlemlerini daha dikkatli yürütmelerini ve özgün yazımı teşvik etmektedir. Günümüzde,  milyarlarca internet kaynağına erişilebilirlik sayesinde kişiler, bir kaynağın tüm paragraflarını kısa bir sürede kopyalayıp yaptırabilmektedirler. Bu, performans ve değerlendirmelere yapılan vurgu ile birleşince, öğrencilerin araştırma ve makalelerinde özgün olmayan içerik kullanımının artmasına sebep olmaktadır. Turnitin belge analizini yaparken büyük veritabanları taramaktadır. Öğrencilerle eğitimcileri aynı platformda buluşturan, belgelerin özgünlük kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu belgelerdeki intihal olan kısımları kısa sürede ve rahatlıkla belirlemesini sağlar. Öğrencilere veya öğretim üyelerine ait makaleler ya da ödevler turnitin programına aktarılarak diğer kaynaklarla karşılaştırma yapılabilir. Bu kaynaklar, daha önce turnitine aktarılmış olan, milyonlarca ödev, internette arşivlenmiş veya güncel web sayfaları, ticari ve bilimsel elektronik veritabanlarında yer alan makaleler ve kitaplardan oluşur. Bu sayede öğrenci veya akademisyenden gelen çalışma tek seferde pek çok kaynakla karşılaştırılmış ve benzerliği ölçülmüş olur.