Yüksek Lisans İçin Gereken Şartlar


Yüksek lisans akademik kariyer yapmak, araştırmacı kimliği ön plana çıkarmak, özel sektörde daha hızlı ilerlemek, yüksek statü ve daha iyi maaş getirisi gibi pek çok yarar sağlar.
Yüksek lisans yapmak için ilk karar üniversite ve bölüm seçimidir. Üniversitenin bulunduğu il ve konum, yurtdışı bağlantıları, hoca-öğrenci ilişkisi, fiziksel ve sosyal imkânlar ve seçilen programdaki başarısı üniversite seçimindeki önemli kriterlerdir.
Akademik kariyer yapmak isteyenler kendi bölümlerinde devam etmek için yüksek lisans yaparken, özel sektörde olanların bölüm değişikliği yaptıkları gözlenebilir. Üniversitelerin en çok başvuru alan programları işletme yüksek lisansı (MBA) ve yöneticiler için işletme yüksek lisansı (Executive MBA) programlarıdır. Bunları finans, gıda mühendisliği, kimya mühendisliği elektrik-elektronik mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, hukuk, insan kaynakları ve iletişim gibi bölümler takip etmektedir.
Özel ve devlet üniversitelerinin hepsinde farklı dallarda yüksek lisans yapmak mümkündür. Gerekli koşullar sağlandığında devlet ve özel üniversitelerden ve ayrıca kurum ve kuruluşlardan yüksek lisans bursu alınabilmektedir. Bunun için üniversitelerin web sayfalarını inceleyip, başvuru tarihlerini kaçırmamak gerekir.
Yüksek lisans için diploma notu yanında ALES, YDS ve her okulun kendi yaptığı birkaç sınavda başarılı olmak gerekir. ALES için %50 başarı şartı aranırken YDS her okul ve enstitü için farklılık gösterir.
Bütün bu sınavlarda başarılı olunmadığı veya başka sebeplerden ötürü yüksek lisansa kabulü sağlanmadığı durumda yurtdışında yüksek lisans yapmak gibi bir seçenek de var. ALES şartı olmasan tezsiz yüksek lisans eğitimi almak mümkün. Ayrıca yüksek lisans yapmadan direkt doktoraya geçmek gibi bir şans da var. Türkiye’de de 2005 yıllarında bütünleşik doktora programı olarak gelen bu sistemde yüksek lisans yapmadan doktora yapılabilmekte. Bütünleşik programda yüksek lisans dersleri alınıp sonra doktora derslerine geçiş sağlanıyor ve yüksek lisans açığı böylece kapatılmış oluyor. Bu geçiş de normal doktoraya göre 2 yarıyıl fazladan ders alınarak sağlanıyor. Yurtdışında yüksek lisans yapmak prestij ve getirisi, yabancı dil eğitimi, kazanılan vizyon ve kişisel gelişim, iş bulma kolaylığı, yüksek statü gibi pek çok avantaj da sağlamaktadır.